Stäng inte av ert spabad

Hur man säkert övervintrar ett spabad


När ni planerar att inte använda ert spabad under en längre period så rekommenderar vi att ni sänker vattentemperaturen till ca 10*C och minskar filtercyklerna (cirkulationsprogrammet) till det kortaste möjliga istället för att stänga av badet helt. Så länge locket på spabadet är väl förslutet och inte öppnas mer än nödvändigt är värmeavdunstningen vid den lägre temperaturen ytterst liten och energiförbrukningen från spabadet märkbart lägre än vid normal drift.

Om spabadet istället töms på vatten och stängs av helt är risken stor att det får både frys och fuktskador. Vid tömning blir det nästan alltid vatten kvar någonstans i spabadets rörsystem även om en dränkpump eller liknande använts. När det stillastående vattnet sen fryser och expanderar kan rören, pumpen, eller annan utrustning spräckas. Värmen som genereras av utrustningen vid drift skyddar även elektroniken i spabadet mot fuktskador.

Garantin på spabad täcker inte några eventuella frys eller fuktskador som tillkommit medan spabaden är avstängda.


Under perioden spabadet inte används bör det ändå kontrolleras ca 1 gång i veckan för att se att allt fungerar som det ska. Ifall vattennivån till exempel sjunker för lågt i badet kan det komma in luft i cirkulationssystemet vilket kan allvarligt skada utrustningen. Samtidigt som badet ses över rekommenderar vi också att ni testar vattnet. Smutsigt vatten har en större påfrestning på filteranordningen än rent och förbrukar på så vis mer ström i onödan.

Vill ni fortfarande använda ert Spabad i vinter men minska dess elförbrukning så rekommenderar vi att ni sänker vattentemperaturen något. Att sänka med bara två grader, från t.ex. 40*C till 38*C, kan ge en märkbar reducering i strömförbrukningen även om spabadet används regelbundet. Var dessutom extra noggrann med att inte lämna locket öppet i onödan innan eller efter spabadet använts för att förhindra onödig värmeavdunstning. Alla Spabad vi säljer levereras med isolering och ett 15cm tjockt termolock som är anpassade till skandinaviska vintrar och är därför bra skyddade mot kyla och snö så länge locket är stängt.

Hur man säkert övervintrar ett spabad


När ni planerar att inte använda ert spabad under en längre period så rekommenderar vi att ni sänker vattentemperaturen till ca 10*C och minskar filtercyklerna (cirkulationsprogrammet) till det kortaste möjliga istället för att stänga av badet helt. Så länge locket på spabadet är väl förslutet och inte öppnas mer än nödvändigt är värmeavdunstningen vid den lägre temperaturen ytterst liten och energiförbrukningen från spabadet märkbart lägre än vid normal drift.

Om spabadet istället töms på vatten och stängs av helt är risken stor att det får både frys och fuktskador. Vid tömning blir det nästan alltid vatten kvar någonstans i spabadets rörsystem även om en dränkpump eller liknande använts. När det stillastående vattnet sen fryser och expanderar kan rören, pumpen, eller annan utrustning spräckas. Värmen som genereras av utrustningen vid drift skyddar även elektroniken i spabadet mot fuktskador.

Garantin på spabad täcker inte några eventuella frys eller fuktskador som tillkommit medan spabaden är avstängda.


Under perioden spabadet inte används bör det ändå kontrolleras ca 1 gång i veckan för att se att allt fungerar som det ska. Ifall vattennivån till exempel sjunker för lågt i badet kan det komma in luft i cirkulationssystemet vilket kan allvarligt skada utrustningen. Samtidigt som badet ses över rekommenderar vi också att ni testar vattnet. Smutsigt vatten har en större påfrestning på filteranordningen än rent och förbrukar på så vis mer ström i onödan.

Vill ni fortfarande använda ert Spabad i vinter men minska dess elförbrukning så rekommenderar vi att ni sänker vattentemperaturen något. Att sänka med bara två grader, från t.ex. 40*C till 38*C, kan ge en märkbar reducering i strömförbrukningen även om spabadet används regelbundet. Var dessutom extra noggrann med att inte lämna locket öppet i onödan innan eller efter spabadet använts för att förhindra onödig värmeavdunstning. Alla Spabad vi säljer levereras med isolering och ett 15cm tjockt termolock som är anpassade till skandinaviska vintrar och är därför bra skyddade mot kyla och snö så länge locket är stängt.

Wellis spabad täckta av snö